Uroczyste sympozjum w 20. rocznicę śmierci śp. Prof. Zbigniewa Bochnackiego

Prof. Zbigniew Bochnacki

30 września 2010 r. o godz. 11:00 w Auli IFJ PAN odbyło się uroczyste sympozjum w 20. rocznicę śmierci śp. Prof. Zbigniewa Bochnackiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej, naszego nauczyciela i przyjaciela.

Program sympozjum:

11:00-11:40
"Stan obecny syntezy najcięższych pierwiastków"
Prof. dr hab. Adam Sobiczewski (IPJ)
11:40-12:20
"Wybrane zagadnienia współczesnej teorii struktury jadra atomowego"
Prof. dr hab. Marek Płoszajczak (GANIL)
12:20-13:00
"Jądro 147Gd - stare wyzwania i nowe próby"
Prof. dr hab. Rafał Broda (IFJ PAN)
13:00-13:30 - dyskusja, wspomnienia

Zdjęcia

Relacja