Wmurowanie Aktu Erekcyjnego Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB)

17 marca 2011r w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Centrum Cyklotronowego Bronowice.

Program Uroczystości:

Aula IFJ PAN

  • 13:00 - Otwarcie i powitanie Gości - dyrektor IFJ PAN prof. Marek Jeżabek
  • 13:05 - Pokaz dokumentalnego filmu dr. Jerzego Grębosza o radioterapii protonowej w IFJ PAN
  • 13:25 - Prezentacja Instytutu oraz projektu budowy Centrum Cyklotronowego Bronowice - prof. Marek Jeżabek
  • 13:35 - Wystąpienie zaproszonych Gości
  • 13:55 - Podpisanie Aktu Erekcyjnego CCB
  • 14:00 - Wmurowanie Aktu Erekcyjnego CCB
  • 14:30 - Lunch
  • Zakończenie uroczystości planowane jest ok. godz. 16

Przed uroczystościami o godz. 12:00, w Sali Rady Naukowej IFJ PAN, znajdującej się na I p. odbędzie się konferencja prasowa, którą poprowadzi kierownik projektu prof. Paweł Olko, zastępca dyrektora IFJ PAN, poświęcona prezentacji zamierzeń dotyczących radioterapii protonowej w Polsce oraz projektowi budowy w IFJ PAN Centrum Cyklotronowego Bronowice.

Budowa i uruchomienie Centrum Cyklotronowego Bronowice doprowadzi do powstania pierwszego w Polsce oraz Europie Środkowej centrum radioterapii protonowej, przeznaczonego do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów zlokalizowanych w dowolnym obszarze ciała, wyposażonego w akcelerator przyspieszający wiązki protonów do energii 235 MeV. Centrum będzie jednocześnie ośrodkiem badawczym. Prowadzone w nim będą eksperymenty w dziedzinie fizyki jądrowej oraz prace rozwojowe w zakresie fizyki radiacyjnej, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Planowany budżet projektu to około 200 mln złotych, pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

Szczegółowy opis projektu - zobacz

Akt Erekcyjny - zobacz

Zdjęcia z uroczystości - zobacz

Listy gratulacyjne:
Minister Zdrowia Ewa Kopacz
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk Marek Chmielewski

Informacje w mediach:
Gazeta Wyborcza - "Centrum Cyklotronowe Bronowice: początek budowy"
TV Malopolska - "Kamień węgielny pod budowę Centrum Cyklotronowego"
Dziennik Polski - "Protonem w nowotwór"
Małopolski Serwis Informacyjny Info Kraków24 - zdjęcia
Portal Moje Miasto Kraków - zdjęcia
Portal RMF24 - "Nowoczesny ośrodek radioterapii powstaje w krakowskich Bronowicach"
Portal wpolityce.pl - "Rozpoczęcie budowy Centrum Cyklotronowego Bronowice w Małopolsce"
Portal o funduszach europejskich w małopolsce - zdjęcia
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy - "Kraków - ruszyła budowa centrum radioterapii protonowej"
Internetowy Dziennik Regionalny Super-Nova - "Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Cyklotronowe Bronowice"