Debata pt. "Od polonu i radu do protonoterapii"

13 maja 2011 r., na estradzie przy wieży Ratuszowej na Rynku Głównym, w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie odbyła się debata pt. "Od polonu i radu do protonoterapii".

Maria Skłodowska-Curie w 1898 r. odkryła dwa pierwiastki radioaktywne, polon i rad. Odkrycie to zasygnalizowało istnienie jądra atomowego oraz promieniowania jądrowego. Stworzyło tym samym podwaliny wiedzy o mikroświecie i dostarczyło potężnych narzędzi dla medycyny, energetyki i innych dziedzin pozostających w służbie człowieka.
Debata miała na celu ukazanie dwóch wielkich pasji naukowców: odkrywania tajemnic przyrody oraz poszukiwania zastosowań tych odkryć do poprawy warunków życia.
Przykłady dotyczyły aplikacji promieniowania jonizującego w medycynie i rolnictwie. Dyskutowane były aspekty historyczne, jak i najnowsze osiągnięcia w tych dziedzinach. W szczególności zobrazowana została jedna z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod w walce z nowotworami - terapia przy pomocy rozpędzonych w cyklotronie protonów, zwana protonoterapią. Leczenie za pomocą protonoterapii prowadzi się już w Krakowie, który stał się jedynym tego rodzaju centrum w Europie Środkowej.

Debata przedzielana była konkursami, podczas których ochotnicy spośród publiczności zmierzyli się z pytaniami przygotowanymi przez ekspertów. Odpowiedzi polegały na wyborze prawidłowej odpowiedzi spośród kilku zaproponowanych. Uczestnicy konkursów mogli prosić o pomoc zgromadzoną publiczność, ale ostateczną decyzję podejmowali sami. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były nagrodami rzeczowymi.

Uczestnicy:

  • Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk - Kierownik Katedry Endokrynologii CMUJ
  • Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
  • Prof. dr hab. Krystyna Koziec - Prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - Kierownik Zakładu Spektroskopii Stosowanej w IFJ PAN
  • Prof. dr hab. inż. Marek Lankosz - Kierownik Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki AGH
  • Dr n. med. Krzysztof Małecki - Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
  • Prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon - Kierownik Katedry Okulistyki CMUJ

Prowadzący:

  • Dr hab. Bogdan Fornal, IFJ PAN
  • Dr Stanisław Kwieciński, IFJ PAN

Zdjęcia