Uroczystość oficjalnego oddania do użytku pierwszego w Polsce systemu obrazowania magnetyczno-rezonansowego o polu 9.4T

Uroczystość oficjalnego oddania do użytku pierwszego w Polsce systemu obrazowania magnetyczno-rezonansowego o polu 9.4T, odbyła się 8 września o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN. Inwestycja ta została zrealizowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej, w ramach projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET). Koordynatorem projektu jest Profesor dr hab. Stefan Chłopicki (CMUJ). Ze strony IFJ PAN projekt prowadzili dr Władysław Węglarz oraz dr Tomasz Skórka. Aparatura będzie wykorzystywana między innymi do badań z zakresu biomedycyny, farmacji oraz badań materiałowych.

Uroczystość była poprzedzona sesją poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Jasińskiego - twórcy i wieloletniego kierownika pierwszego ośrodka obrazowania MR w Polsce (obecnie Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej w IFJ PAN).

Oba wydarzenia są częścią konferencji "Advanced Bioimaging Technologies", współorganizowanej przez Zakład Tomografii MR w dniach 7-9 września 2011.

Szczegółowy program konferencji:
http://www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz56/nrc_pan/resources/Conference-Materials-1Septv5.pdf