Katarzyna Pogoda stypendystką Fundacji Fullbright'a

Z ogromną przyjemnością informuję o wyróżnieniu dla Pani magister Katarzyny Pogody, doktorantki Pani dr hab. Małgorzaty Lekkiej, pracującej w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej. Pani Katarzyna Pogoda została stypendystką Fundacji Fullbright'a w ramach programu "Fulbright Junior Advanced Research Program 2012-2013". Nasza doktorantka jest jednym z 17 laureatów, którzy otrzymali to prestiżowe stypendium.

W ramach stypendium Pani Katarzyna spędzi 9 miesięcy w Institute for Medicine and Engineering (University of Pennsylvania) w grupie profesora Janmey`a. Będzie tam realizować projekt badawczy zatytułowany "Mechano-responsive events in cancer development".

Pani Katarzyna ukończyła biofizykę na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w 2012 broniąc pracę magisterską "Reologiczne własności cytoszkieletu aktynowego w żywych komórkach" wykonywaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Lekkiej (IFJ PAN). W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w IFJ PAN w zakresie mechaniki komórki.

Poniżej znajduje się zdjęcie z uroczystości wręczenia nominacji w Rezydencji Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Katarzyna Pogoda odbiera stypendium Fundacji Fullbright'a

Szczegółowa relacja z uroczytości bedzie dostępna wkrótce na stronie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbright`a: http://www.fulbright.edu.pl/