Aleja im. Jerzego Janika w ZIBJ w Dubnej

W dniach 26-27.09. br odbyło się 112 posiedzenie Rady Naukowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. W obradach uczestniczyli, jako przedstawiciele Polski, profesorowie Michael Waligórski (IFJ PAN), Krzysztof Królas (IF UJ) i Mieczysław Budzyński (IF UMCS).

Z inicjatywy prof. Aleksandra Biełuszkina, Dyrektora Laboratorium Fizyki Neutronowej, jedna z dróg prowadzących do budynku tego laboratorium nazwana została aleją Jerzego Janika. W uroczystości odsłonięcia tablicy z nazwą Alei Janika, która odbyła się w dniu 29 września o godz. 10 uczestniczyli członkowie dyrekcji ZIBJ, dyrekcji LFN, Pani Justyna Gładyś z Ambasady RP w Rosji, polscy członkowie Rady Naukowej ZIBJ, oraz liczni pracownicy ZIBJ. Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili prof. Aleksander Biełuszkin, Dyrektor LFN, oraz prof. Michael Waligórski, Pełnomocny Przedstawiciel Polski w Komitecie Pełnomocnych Przedstawicieli ZIBJ. Potem odbyło się w LFN spotkanie przy kawie i herbacie, w czasie którego wspominano zasługi prof. Janika dla rozwoju fizyki neutronowej w ZIBJ oraz badań z wykorzystaniem neutronów. Z przyjemnością po raz kolejny usłyszeliśmy od naszych rosyjskich kolegów o ogromnym szacunku i uznaniu, z jakim otaczana jest w ZIBJ pamięć Profesora Janika.

Więcej

Aleja im. Jerzego Janika  w ZIBJ w Dubnej

Aleja im. Jerzego Janika  w ZIBJ w Dubnej

Fot. Pavel Kolesov (kolesov@jinr.ru)

Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych od Prof. Mieczysława Budzyńskiego i Prof. Michaela Waligórskiego.