Uroczyste sympozjum - Greifswald 30.X.2012

Uroczyste sympozjum podsumowujące udział polskich specjalistów z IFJ PAN w budowie stelaratora WX-7