Otwarcie II Pracowni Badań Magnetycznych

10 grudnia 2012 r. w budynku skraplarki helowej otwarto II Pracownię Badań Magnetycznych Zakładu Badań Strukturalnych. Głównym urządzeniem pracowni jest magnetometr MPMS XL firmy Quantum Design, w którym ultraczułe pomiary momentu magnetycznego przeprowadza się za pomocą interferometru kwantowego SQUID. Przyrząd zakupiony z przyznanej Instytutowi dotacji Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, służy do wykonywania pomiarów m.in. namagnesowania, podatności magnetycznej i magnetooporu materiałów w temperaturach od 1,9 K do 400 K i w polu magnetycznym ±7 T. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu możliwe też będą badania wpływu ciśnienia, światła oraz temperatur aż do 800 K. Użytkownikami urządzenia będą pracownicy Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej oraz Oddziału Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych. Magnetometr będzie służyć do badań magnetyków molekularnych, stopów domieszkowanych wodorem, materiałów multiferroicznych, nanocząstek oraz magnetycznych układów cienkowarstwowych dla spintroniki. Niezależnym wyposażeniem pracowni jest zestaw urządzeń do wytwarzania cienkich magnetycznych warstw molekularnych sfinansowany przez NCN w ramach grantu "Sonata" przyznanego pani dr inż. Magdalenie Fitcie, laureatce programu START.

Otwarcie II Pracowni Badań Magnetycznych Otwarcie II Pracowni Badań Magnetycznych Otwarcie II Pracowni Badań Magnetycznych