Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej

W dniach 16-17 marca odbył się w Warszawie finał krajowych eliminacji do prestiżowego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Jury złożone z 13 pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej przyznało pierwszą nagrodę pracy pt.:
"Badanie możliwości zastosowania matryc CMOS i CCD w dozymetrii i mapowaniu wiązek promieniowania jonizującego".
Praca ta została wykonana w naszym instytucie przez Michała Gumielę i Rafała Kozika, praktykantów Instytutu Fizyki Jądrowej, pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Wolny-Marszałek oraz mgr inż. Michała Krupińskiego.

Autorzy nagrodzonej pracy, odbywając praktyki w Zakładzie Fizyki i Inżynierii Materiałowej, zbadali tanie, komercyjne matryce światłoczułe z aparatów fotograficznych, kamer internetowych i telefonów komórkowych pod kątem ich możliwych zastosowań w dozymetrii oraz do diagnostyki wiązek promieniowania jonizującego. Wykazali, że matryce te mogą posłużyć zarówno jako tani, powszechnie dostępny dozymetr jak i znaleźć zastosowanie w praktyce laboratoryjnej. Zdobycie pierwszej nagrody w eliminacjach krajowych równoznaczne jest z uzyskaniem nominacji do reprezentowania naszego kraju na europejskich finałach, które odbędą się we wrześniu w Pradze.

Więcej

Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej

tekst: Michał Krupiński