Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr Katarzyny Górskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki VIII edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców do 35. roku życia, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym.

Wśród tegorocznych 137 laureatów znalazła się dr Katarzyna Górska z Zakładu Fizyki Matematycznej i Astrofizyki Teoretycznej (NZ43).

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Ocenie podlegał m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

Stypendia dla młodych badaczy