Seminarium "Profesor Jan Czochralski - wybitny polski uczony"

Seminarium pt. "Profesor Jan Czochralski - wybitny polski uczony", współorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN, odbyło się 23 października 2013 r. w Auli AGH (al. A. Mickiewicza 30, bud. A-0, I p.).

Rok Jana Czochralskiego

Wydarzenie to wpisuje się w program wydarzeń upamiętniających postać prof. Jana Czochralskiego, uczonego, którego zasługi dla rozwoju światowej nauki, Sejm Rzeczpospolitej Polski uhonorował ustawą ustanawiającą rok 2013 rokiem Jana Czochralskiego.

Jednym z prelegentów była Pani Prof. dr hab. inż. Marta Wolny-Marszałek, która wygłosiła referat pt. "Metoda Profesora Czochralskiego w służbie dozymetrii promieniowania jonizującego".

Program

 • Prof. dr hab. inż Tadeusz Słomka, Rektor AGH
  Wprowadzenie
 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
  "Profesor Jan Czochralski - wielki nieznany"
 • Dr hab. Paweł Staszel
  "Wpływ metody Czochralskiego na rozwój fizyki wysokich energii"
 • Dr hab. inż. Marta Wolny-Marszałek
  "Metoda Profesora Czochralskiego w służbie dozymetrii promieniowania jonizującego"
 • Prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz
  "Profesor Jan Czochralski a współczesna elektronika"