Dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN, członkiem Rady Naukowej ILL i Naukowego Komitetu Doradczego ESS

Dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN, został powołany w skład Rady Naukowej międzynarodowego Instytutu Lauego-Langevina (Institut Laue-Langevin, ILL) w Grenoble (Francja) na kadencję 2014-2017. Rada jest statutowym organem doradczym w zakresie priorytetów naukowych ILL. Polska należy do ILL jako pełnoprawny członek (scientific member) poprzez międzynarodowe konsorcjum BELPOLSWENI, którego koordynatorem jest IFJ PAN.

Dr hab. Wojciech Zając został także członkiem Naukowego Komitetu Doradczego (Science Advisory Council, SAC) Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS), które powstaje w Lund (Szwecja). SAC jest niezależnym organem doradczym i opiniującym w zakresie projektu ESS.