IFJ PAN – najbardziej prodoktorancki instytut PAN w Polsce

IFJ PAN – najbardziej prodoktorancki instytut PAN w Polsce

Z ogromną radością informujemy o wielkim sukcesie naszego Instytutu, który został wybrany Najbardziej Prodoktoranckim Instytutem Polskiej Akademii Nauk w Polsce. Drugie miejsce przypadło krakowskiemu Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a trzecie Instytutowi Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN rownież z Krakowa. Oficjalna Gala połączona z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród odbywa sie właśnie we Wrocławiu, jako część corocznego Krajowego Zjazdu Doktorantów. Nasz Instytut reprezentuje kierownictwo Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, Profesorowie Tadeusz Lesiak i Andrzej Horzela.

Konkurs ProPAN odbył się w tym roku po raz pierwszy i jest odpowiednikiem prestiżowego konkursu ProDok, w którym wybierana jest najbardziej prodoktorancka uczelnia wyższa w Polsce. Oba konkursy organizowane są przez Krajową Reprezentacje Doktorantów przy współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”. W skład kapituły konkursowej wchodzą nie tylko przedstawiciele doktorantów, ale również specjaliści z zakresu szkolnictwa wyższego oraz funkcjonowania Polskiej Akademii Nauk.

Nagroda ta jest potwierdzeniem, że kształcenie doktorantów w IFJ PAN jest tą aktywnościa z której powinniśmy być i jesteśmy dumni! W konkursie jako kryteria brano pod uwagę miedzy innymi: realizowany program studiów, wspieranie inicjatyw doktorantów, wysokość stypendium doktoranckiego, jak rownież wdrożenie programu stypendialnego z Funduszu Pomocy Materialnej (przysługującego doktorantom PAN od października 2012).

Specjalne podziękowania należą się absolwentce MSD IFJ PAN, dr Joannie Kowalskiej, która opracowała i przedstawiła pierwsze założenia tego konkursu, podczas zeszłorocznego Krajowego Zjazdu Doktorantow w Krakowie oraz mgr inż. Bartłomiejowi Rachwałowi , który koordynował zgłoszenie konkursowe MSD IFJ PAN, jak również był członkiem kapituły konkursowej z ramienia Samorządu Doktorantów PAN.

opr. Stanisław Kwieciński