Uroczystość nadania nowej ulicy imienia Profesora Mariana Mięsowicza

Profesor Marian Mięsowicz

W dniu 23 maja 2014 r. miało miejsce niezwykle ważne i uroczyste wydarzenie nadania imienia Profesora Mariana Mięsowicza nowej ulicy, łączącej ul. Sosnowiecką z Centrum Cyklotronowym Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Decyzja władz miasta, która była zwieńczeniem kilkuletnich starań ze strony Dyrekcji IFJ PAN, to oddanie hołdu wspaniałemu człowiekowi, jednemu z najznakomitszych uczonych zatrudnionych w Instytucie Fizyki Jądrowej.

Ceremonię odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy poprzedziły krótkie przemowy Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz Rektora AGH Profesora Tadeusza Słomki, który przypomniał zebranym ważniejsze fakty z życia Profesora Mięsowicza. W imieniu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN głos zabrał Profesor Marek Jeżabek, który podkreślił znaczenie osobowości i pasji Profesora Mięsowicza w rozwoju i osiągnięciach środowiska fizyków w Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i w Instytucie Fizyki Jądrowej.

W uroczystości uczestniczyła najbliższa Rodzina Profesora Mięsowicza, wychowankowie, przyjaciele, zaproszeni goście z wielu krakowskich uczelni oraz licznie zgromadzeni pracownicy IFJ PAN.

Po ceremonii otwarcia Prezydent Miasta, Rektorzy UJ i AGH udali się nową drogą na krótkie zwiedzanie budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice, w której odwiedzili halę cyklotronu Proteus C-235, stanowisko do radioterapii protonowej oka oraz stanowisko terapeutyczne gantry, z którego od 2015 r. będą mogli korzystać pacjenci onkologiczni. Rolę przewodników pełnili gospodarze miejsca: Profesorowie Marek Jeżabek i Paweł Olko.

Kolejnym wzruszającym momentem było złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Profesora Mięsowicza, w hollu głównym IFJ PAN, przez Jego Magnificencję Rektora UJ Profesora Wojciecha Nowaka.

O godz. 11:45 w wypełnionej po brzegi auli IFJ PAN zebrani mogli wysłuchać trzech interesujących wykładów popularno-naukowych. W pierwszym z nich pt. "Droga dla nauki" Profesor Marek Jeżabek, przedstawił zgromadzonym gościom najważniejsze etapy kariery naukowej Profesora Mariana Mięsowicza. Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły dnia dzisiejszego w IFJ PAN i najważniejszych inwestycji naukowych jakie są usytuowane w pobliżu nowej drogi noszącej od tego dnia imię Profesora Mięsowicza. Profesor Paweł Olko w wykładzie "Fizyka i terapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice" przedstawił podstawowe założenia terapii protonowej, kolejne etapy budowy CCB oraz stan obecny tego sztandarowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Cykl zakończył dr hab. Jacek Niemiec wykładem pt. "W głąb kosmosu - Cherenkov Telescope Array", w którym przybliżył słuchaczom założenia największego na świecie obserwatorium badającego promieniowanie gamma wysokich i najwyższych energii.

Po wykładach wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić Centrum Cyklotronowe Bronowice oraz zobaczyć prototyp teleskopu SST-1M dla projektu Cherenkov Telecope Array.

Uroczyste otwarcie teleskopu SST-1M planowane jest na dzień 2 czerwca 2014 na godz. 11:00, na które już dziś serdecznie zapraszamy do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Życiorys Profesora Mariana Mięsowicza

Galeria zdjęć

Program uroczystośći

Pisma oficjalne:

Informacje w mediach:

Informacje PAP o wydarzeniu podały także portale internetowe: TVP Kraków, www.nauka.money.pl, www.wiadomosci.onet.pl, www.racjonalista.pl