Uroczystość nadania nowej ulicy imienia Profesora Mariana Mięsowicza

fot. St. Kwieciński i M. Perzanowski
sk 0a sk 0b sk 0c sk 1
sk 2 sk 2a sk 3 ul miesowicza-4
sk 3a ul miesowicza-8 ul miesowicza-9 sk 4
sk 5 sk 6 ul miesowicza-21 sk 7
sk 8 sk 9 sk 10 sk 11
sk 12 sk 13 sk 14 ul miesowicza-33
ul miesowicza-34 ul miesowicza-35 ul miesowicza-36 sk 15
sk 16 sk 17 sk 18