Dr Maciej Trzebiński laureatem w IX edycji konkursu MNiSW na stypendia dla młodych wybitnych naukowców

Dr Maciej Trzebiński (NZ14) został laureatem w IX edycji konkursu MNiSW na stypendia dla młodych wybitnych naukowców.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznaje raz do roku stypendia dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.