EXTATIC Seminar on Radiobiology

W środę, 8 października 2014 r., w IFJ PAN odbyło się spotkanie przedstawicieli niżej wymienionych instytucji w ramach zawiązanego konsorcjum EXTATIC - Extreme‐ultraviolet 
and
 X‐ray
 Training
 in 
Advanced
 Technologies
 for Interdisciplinary 
Cooperation:

  • King’s
 College
London,
London,
UK
  • Military 
University
 of 
Technology, 
Warsaw, 
Poland
  • Czech
 Technical 
University, 
Prague, 
Czech 
Republic
  • Institute 
of 
Physics 
CAS, 
Prague,
 Czech
 Republic

IFJ PAN jest członkiem stowarzyszonym ww. konsorcjum.

Program seminarium