Mgr inż. Paweł Janowski laureatem tegorocznej Nagrody PTF za Popularyzację Fizyki i medalu im. Krzysztofa Ernsta

Paweł Janowski

Mgr inż. Paweł Janowski, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, prowadzący badania pod kierunkiem prof. dr hab. J.W. Mietelskiego – został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Medalem i Nagrodą im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki w edycji 2014.

W konkursie oceniono wyróżniającą się indywidualną, niezwykle intensywną i bardzo różnorodna działalność popularyzatorską laureata.

Paweł Janowski jest autorem bardzo licznych wykładów i pokazów popularnonaukowych dla dzieci, młodzieży i studentów. Jest autorem forum internetowego poświęconego fizyce na wszystkich poziomach nauczania: „Ars Physica. Fizyka dla każdego”. Wiele osób z pewnością zapamięta go w roli jednego z prowadzących w sceniczno-filmowym widowisku popularnonaukowym wyreżyserowanym przez dr hab. Jerzego Grębosza: Fizyka – Największe widowisko Wszechświata (Małopolska Noc Naukowców 2013 i 2014).