Poziom promieniowania jonizującego w powietrzu na terenie IFJ PAN

Wartość mocy dawki od promieniowania gamma zmierzona przyrządem GammaTRACER XL na terenie IFJ PAN od dnia 5 grudnia 2014, g. 12.00 do dnia 8 grudnia 2014 g. 9:00 wyniosła 128 nSv/h (nanosiwertów na godzinę).

Zmierzona wartość jest typowa i nie stwierdzono wzrostu poziomu tła promieniowania gamma na terenie IFJ PAN. Typowe wartości dla terenu Polski wynoszą od 60 do 200 nSv/h.

Na podstawie wyników badań widma promieniowania gamma aerozoli pobieranych z atmosfery w sposób ciągły w dniach 1.12.2014 - 5.12.2014 za pomocą stacji MASS-500 (należącej do IFJ PAN) nie stwierdzono podwyższonej aktywności izotopów promieniotwórczych w powietrzu w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie IFJ PAN w Krakowie. Badania są kontynuowane.