Projekt: "Zagraj w naukę!" - podsumowanie

W dniu 13 grudnia 2014 roku odbył się finał projektu „Zagraj w naukę!” organizowanego przez dr. Macieja Trzebińskiego we współpracy z Fundacją na rzecz nauki Polskiej (FNP) oraz Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), w ramach konkursu eNgage projektu SKILLS.

Projekt adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i okolic. Jego celem było zaprezentowanie młodzieży najnowszych wyników badań w dziedzinie fizyki oraz przekazanie umiejętności przydatnych zarówno w kontekście innych konkursów fizycznych, jak i w perspektywie studiów wyższych.

W projekcie brały udział trzyosobowe zespoły. W celu zakwalifikowania się do projektu należało rozwiązać zadanie kwalifikacyjne. Do konkursu zgłosiło się 10 drużyn, z których siedem zostało zakwalifikowanych: pięć z V LO oraz po jednej z I oraz III LO w Bielsku-Białej.

Zakwalifikowani uczniowie wzięli udział w cyklu sześciu zajęć zorganizowanych przez pracowników IFJ PAN w V LO. Na zajęciach zostały zaprezentowane podstawy współczesnej fizyki cząstek elementarnych oraz najnowsze eksperymenty prowadzone w tej dziedzinie nauki. Duży nacisk położony został na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z metodami opracowania wyników pomiarów, podstawami programowania mikrokontrolerów, komputerową analizą danych oraz podstawami modelowania komputerowego.

Projekt zakończył się konkursem, który miał miejsce w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Drużyny zmagały się z rozwiązaniem siedmiu zestawów zadań na które składały się:

  • test z fizyki ogólnej, test z fizyki cząstek elementarnych oraz test z umiejętności interpretowania wykresów,
  • zadania doświadczalne,
  • zadania z programowania komputerów oraz układów elektronicznych,
  • poszukiwanie cząstek elementarnych w specjalnie przygotowanych danych zebranych przez eksperymenty w CERNie.

Rywalizacja była emocjonująca i zacięta, a o wygranej zadecydowały pojedyncze punkty. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z V LO w składzie: Filip Bąk, Jakub Kuklis oraz Wojciech Talik zdobywając 156,75 pkt. Tuż za nimi, z wynikiem 155 pkt. uplasowali się Kamil Barczyński, Michał Gałuszka oraz Jakub Morawski. Ostatnie miejsce na podium również zajęła drużyna z „piątki” w składzie Natalia Stalmach, Konrad Kozubek, Michał Porębski zdobywając 136,75 pkt. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie otrzymał nagrody: zestaw elektroniki oraz książki o wartości od 150 do 450 zł w zależności od zdobytego miejsca.

Uczniowie bardzo dobrze ocenili przeprowadzone zajęcia – spełniły, a nawet przerosły one ich oczekiwania. Zarówno ćwiczenia praktyczne, takie jak programowanie elektroniki, oraz wykłady spotkały się z entuzjastycznym odbiorem. Niektórym zdobyta wiedza już się przydała w kwalifikacjach do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych! Również sam dzień konkursu został wysoko oceniony – uczniowie podkreślali nietuzinkowość oraz wysoki poziom stawianych przed nimi zadań jak i dobrą organizację.

Zwycięzcom gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

dr Maciej Trzebiński
organizator konkursu
IFJ PAN

Więcej informacji oraz materiały do pobrania można znaleźć na stronie konkursu:
http://zagrajwnauke.ifj.edu.pl

Zdjęcia