Dr Leszek Grzanka laureatem w programie FNP „Mentoring”

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów programu „Mentoring”. Wśród nich znalazł się dr Leszek Grzanka z Zakładu Fizyki Medycznej IFJ PAN.

Do programu „Mentoring”, realizowanego w ramach projektu SKILLS, zgłosiło się 16 uczonych, spośród których Zarząd Fundacji wyłonił 9 uczestników programu.

Program pozwala młodym naukowcom pracującym w Polsce na nawiązanie kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Mentorem dr Grzanki jest prof. Jens Overgaard z Departementu Onkologii Klinicznej Uniwersytetu w Aarhus (Dania).

Pełna lista laureatów konkursów Mentoring i Coaching:
http://www.fnp.org.pl/