Instytut Fizyki Jądrowej PAN wyróżniony tytułem Lidera Małopolski 2014

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz piętnasty przyznała Tytuły "Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski".

Konkurs wyróżnia przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturowym. Instytut Fizyki Jądrowej PAN znalazł się Wśród 10 wyłonionych laureatów.

Lider Małopolski 2014
za Centrum Cyklotronowe Bronowice - pierwsze w Polsce stanowisko do radioterapii protonowej nowotworów z wykorzystaniem cyklotronu izochronicznego AIC-144. Zabiegi radioterapii prowadzą współpracujące zespoły lekarzy, fizyków i techników z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Centrum Onkologii w Krakowie.

Więcej informacji

Dyplom nadania tytułu Lider Małopolski 2014