Dr Michał Krupiński otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w trzeciej edycji konkursu eNgage

Dr Michał Krupiński został laureatem w konkursie eNgage, którego celem jest rozwijanie umiejętności naukowców w popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych różnym grupom odbiorców, ale przede wszystkim młodzieży i studentom.

Do trzeciej edycji konkursu eNgage zgłoszono 73 wnioski. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 20 naukowców, którzy zaprezentowali przed komisją konkursową swoje innowacyjne, popularyzatorskie projekty. Biorąc pod uwagę rekomendacje komisji, Zarząd Fundacji wyłonił 11 laureatów, z których 7, a wśród nich dr Michał Krupiński, otrzymało najwyższe dofinansowanie swoich pomysłów.

Zwycięski projekt dr Michała Krupińskiego nosi tytuł "Optyczna gra kwantowa" i jego głównym celem jest stworzenie gry internetowej, która w prosty sposób pokaże podstawowe idee optyki kwantowej i fotoniki. Gracz będzie miał do dyspozycji wirtualny stół optyczny oraz szeroki wachlarz elementów optycznych, za pomocą których będzie miał możliwość przeprowadzania doświadczeń z pojedynczymi fotonami. Oprócz sprecyzowanych zadań do wykonania, gracz dostanie również możliwość asymulowania szerokiej gamy stworzonych przez niego układów optycznych. Jest to unikalny pomysł w skali światowej i obecnie nie istnieje żaden podobny projekt z zakresu optyki kwantowej. Proponowana gra pozwoli na proste wprowadzenie do podstaw optyki kwantowej i uzupełni tradycyjne, teoretyczne podejście do nauczania tego działu fizyki.

Więcej informacji na temat wyników tej edycji konkursu eNgage:
http://naukawpolsce.pap.pl/