Instytut Fizyki Jądrowej PAN laureatem tegorocznej Business Innovation Award

Business Innovation Award

Z satysfakcja i przyjemnością informujemy, że Rada VI Forum Innowacji w Rzeszowie połączonego z Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych wraz z Redakcją magazynu ekonomicznego Polish Market przyznała Instytutowi Fizyki Jądrowej PAN nagrodę Business Innovation Award.

Tegoroczne nagrody zostały przyznane za wykorzystanie potencjału polskich instytucji w realizacji innowacyjnych projektów (w tym unijnych) w sektorze technologii kosmicznych i satelitarnych.