Europejskie Źródło Spalacyjne ESS otrzymuje status Konsorcjum na Rzecz Europejskiej Struktury Badawczej (ERIC, European Research Infrastructure Consortium)

Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzję w tej sprawie Komisja Europejska podjęła 19.08.2015. Decyzja wchodzi w życie 28.08.2015. Tym samym ESS staje się międzynarodową organizacją o jednolitym statusie prawnym dla wszystkich krajów członkowskich UE. Status ten umożliwi sprawne zrealizowanie projektu budowy tego najsilniejszego na świecie źródła neutronów we współpracy z instytucjami partnerskimi w krajach UE.

Oficjale doniesienie prasowe ESS (tłumaczenie na język polski)

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z:
Julia Öberg Press Officer , julia.oberg@esss.se
+46 46 888 33 11, +46 721 79 23 11

Informacje na stronie ESS: https://europeanspallationsource.se/article/european-commission-establishes-ess-european-research-infrastructure-consortium

Konsorcjum na Rzecz Europejskiej Struktury Badawczej

ESS Press Photos

Logo ESSLogo IFJ PAN