Uroczyste otwarcie działalności Centrum Cyklotronowego Bronowice

Budynek Centrum Cyklotronowego Bronowice

15 października 2015 r. o godz. 11:00 odbyło się uroczyste otwarcie działalności Centrum Cyklotronowego Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Uroczystość ta zakończyła kilkuletni okres budowy i uruchamiania pierwszego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w świecie ośrodków tego typu. Zainstalowany tam cyklotron Proteus C-235 jest uniwersalnym narzędziem pracy dla naukowców i lekarzy.

Już od 2013 roku fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy wykorzystują produkowane przez cyklotron wiązki protonów do badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie czy elektroniki przed lotami w kosmos.

Obecnie do użytku oddane zostały dwa stanowiska terapeutyczne gantry, które od stycznia 2016 roku będą wykorzystywane przez lekarzy do napromieniania guzów nowotworowych. Oba stanowiska wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanująca, umożliwiającą bardzo precyzyjne napromienienie objętości leczonej przy maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. Dzięki temu pacjenci z całej Polski będą mieli dostęp do metody leczenia dostępnej w zaledwie kilku najbardziej rozwiniętych krajach świata.

Program uroczystości:

11:00 - 12:00 - Aula IFJ PAN

12:00 - 12:40 - Budynek Centrum Cyklotronowego Bronowice

  • Uroczyste przecięcie wstęgi
  • Poświęcenie budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice
  • Zwiedzanie Centrum Cyklotronowego Bronowice

Relacja z 15 października 2015 r. – uroczyste otwarcie CCB

Centrum Cyklotronwe Bronowice

Radioterapia protonowa - precyzja w radioterapii onkologicznej

Egzotyczne wzbudzenia jąder i siły trójciałowe - badania podstawowe z fizyki jądrowej w CCB

Rozpędzone protony a tajemnice jądra atomowego

Galeria zdjęć z uroczystości

Relacja video

Listy gratulacyjne

Wybrane relacje w mediach

oraz w kilkudziesięciu innych mediach informacyjnych i portalach internetowych.