Uroczyste otwarcie działalności Centrum Cyklotronowego Bronowice

15 października 2015
DSC 7350 Zaproszeni goście DSC 7354 Zaproszeni goście DSC 7357 Paul Magnette – Premier Regionu Walonii; Pierre Mottet - President of IBA Board DSC 7358 Prof. dr hab. Andrzej Białas - Prezes Polskiej Akademii Umiejętności; Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski; Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
DSC 7363 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7364 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7366 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7369 Otwarcie uroczystości
DSC 7370 Otwarcie uroczystości DSC 7372 Prof. Krzysztof Składowski - Kierownik Kliniki Radioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach DSC 7375 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7378 Prof. dr hab. Paweł Olko - Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych, Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice
DSC 7380 Prof. dr hab. Paweł Olko - Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych, Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice DSC 7382 Agnieszka Kręcisz-Borowiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju DSC 7385 Otwarcie uroczystości DSC 7388 Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
DSC 7390 Dyrekcja IFJ PAN DSC 7394 Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski DSC 7397 Otwarcie uroczystości DSC 7398 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN
DSC 7401 Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa DSC 7404 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7405 Prof. dr hab. Małgorzata Witko – Przewodnicząca Rady Kuratorów Wydziału III PAN DSC 7406 Prof. dr hab. Marian Reinfuss - Wojewódzki konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej
DSC 7409 Paul Magnette – Premier Regionu Walonii DSC 7410 Pierre Mottet - President of IBA Board DSC 7416 Poświęcenie budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice DSC 7417 Poświęcenie budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice
DSC 7420 Poświęcenie budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus DSC 7424 Uroczyste przecięcie wstęgi DSC 7426 Uroczyste przecięcie wstęgi - od lewej: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus, Profesor Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN, Agnieszka Krecisz-Borowiec - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego DSC 7429 Uroczyste przecięcie wstęgi - od lewej: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus, Profesor Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN, Agnieszka Krecisz-Borowiec - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
DSC 7432 Uroczyste przecięcie wstęgi - od lewej: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus, Profesor Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN, Agnieszka Krecisz-Borowiec - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego DSC 7434 Uroczyste przecięcie wstęgi - od lewej: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus, Profesor Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN, Agnieszka Krecisz-Borowiec - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego DSC 7436 Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski; Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus DSC 7441 Zwiedzanie Centrum Cyklotronowego Bronowice
DSC 7342 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7345 Prof. dr hab. Paweł Olko - Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych, Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice DSC 7336 Tomograf komputerowy DSC 7442 Prezentacja tomografu komputerowego
DSC 7443 Prezentacja stanowiska gantry DSC 7445 Prezentacja Cyklotronu Proteus C-235 DSC 7450 Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski; Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7452 Prof. dr hab. Paweł Olko - Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych, Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice; Bogdan Klich - Sentator RP
DSC 7453 Prezentacja stanowiska do radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej DSC 7457 Prezentacja stanowiska gantry DSC 7461 Zwiedzanie Centrum Cyklotronowego Bronowice DSC 7465 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN
DSC 7466 Prof. dr hab. Paweł Olko - Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych, Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice; Prof. dr hab. Marian Reinfuss - Wojewódzki konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej DSC 7469 Konferencja prasowa DSC 7472 Konferencja prasowa DSC 7474 Konferencja prasowa
DSC 7475 Konferencja prasowa DSC 7482 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7484 Dr Gabriela Sujkowska - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji DSC 7485 Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Jakubowicz - Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
DSC 7487 Dr hab. med. prof. nadzw. GUMed Rafał Dziadziuszko - Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej DSC 7496 Prof. dr hab. Paweł Olko - Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych, Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice DSC 7498 Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Jakubowicz - Dyrektor Oddziału, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie DSC 7499 Prof. dr hab. Marian Reinfuss - Wojewódzki konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej
DSC 7501 Dr hab. med. prof. nadzw. GUMed Rafał Dziadziuszko - Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej DSC 7502 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN DSC 7507 Prof. dr hab. Marek Jeżabek - Dyrektor IFJ PAN