Relacja z 15 października 2015 r. – uroczyste otwarcie CCB

15 października 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie działalności Centrum Cyklotronowego Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Punktualnie o godzinie 11.00 w Auli Instytutu, Dyrektor prof. Marek Jeżabek rozpoczął spotkanie, witając przybyłych gości. Następnie przedstawił zgromadzonym projekt Centrum Cyklotronowego Bronowice. Podkreślił, że realizacja tego wielkiego zamierzenia nie byłaby możliwa bez starań i zaangażowania zmarłego Dyrektora IFJ PAN, prof. Andrzeja Budzanowskiego oraz członków obecnej Dyrekcji: prof. Pawła Olko, prof. Adama Maja oraz pani mgr Magdaleny Zydek.

Z okazji inauguracji działalności CCB Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadesłał do Dyrektora IFJ PAN list gratulacyjny, który został odczytany przez Dyrektora CCB, prof. Pawła Olkę. Następnie miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali kolejno: Agnieszka Kręcisz-Borowiec z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która odczytała list od Sekretarz Stanu pani Iwony Wendel, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Profesor Małgorzata Witko - reprezentująca władze Polskiej Akademii Nauk, Profesor Marian Reinfuss - Wojewódzki konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, Paul Magnette - Premier Regionu Walonii oraz Pierre Mottet – prezydent zarządu firmy IBA, która wyprodukowała cyklotron Proteus i stanowiska gantry.

Z kolei prof. Paweł Olko odczytał fragmenty listów gratulacyjnych od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - prof. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego oraz innych wybitnych przedstawicieli świata nauki i polityki, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości.

Kulminacyjnym punktem programu czwartkowych uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi w nowym budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Damiana Muskusa, Profesora Marka Jeżabka, Agnieszkę Kręcisz-Borowiec, Sławomira Pietrzyka, Jerzego Millera i Marka Sowę. Poprzedziło je uroczyste poświęcenie CCB przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Damiana Muskusa. Następnie goście w kilkunastoosobowych grupkach zwiedzali ośrodek odwiedzając stanowiska gantry, stanowisko terapii oka, halę eksperymentalną, halę z cyklotronem, salę wybudzeń i stanowisko tomografii komputerowej.

O godz. 12.40 w Sali Seminaryjnej budynku CCB rozpoczęła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: prof. Marek Jeżabek, prof. Paweł Olko, dr Gabriela Sujkowska - Dyrektor Wydziału Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prof. Marian Reinfuss - Konsultant Wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej, prof. Rafał Dziadziuszko – konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej oraz prof. Jerzy Jakubowicz - Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Krakowie. Media informacyjne były reprezentowane przez przedstawicieli Prasy (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Galicyjska Gazeta Lekarska), Radia (Program 1, Program 3, Radio Zet, Radio Kraków, Radio Eska, TOK FM), Telewizji (TVN 24) oraz Portalu Internetowego Interia.

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem, na którym można było wymienić wrażenia i kontynuować dyskusję.

Galeria zdjęć z uroczystości