Europejski Dzień Radonu w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN
6 listopada 2015 r.

Europejski Dzień Radonu

W dniu 6 listopada 2015 r., w przeddzień rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN uroczyście obchodzono "Europejski Dzień Radonu".

Jednym z celów tego spotkania było oswojenie społeczeństwa z faktem występowania tego naturalnego radioaktywnego pierwiastka w naszych domach, sposobami pomiaru jego aktywności oraz możliwościami zapobiegania jego ewentualnym negatywnym skutkom zdrowotnym.

Akcja skierowana była do bardzo szerokiej publiczności (władze lokalne, szkoły, gimnazja licea, zarządzający budynkami) oraz osób, które chcą pogłębić swoja wiedze na ten temat.

W sesji, uroczyście zainaugurowanej przez Dyrektora IFJ PAN, prof. dr. hab. Marka Jeżabka, uczestniczyło ok. 50 osób. W kolejności głos zabierali: dr hab. inż. Maciej Budzanowski, dr hab. Krzysztof Kozak, mgr inż. Karolina Danyłec (MSD IFJ PAN), mgr inż. Szymon Guguła (MSD IFJ PAN) oraz dr Jadwiga Mazur.

W czasie sesji przedstawiono informacje o radonie, metodach jego pomiaru i zabezpieczeń, a także badania stężeń radonu prowadzone przez Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN w przedszkolach krakowskich w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Wyszehradzkich "Radon i jego wpływ na zdrowie dzieci i personelu w przedszkolach w krajach Wyszehradzkich” koordynowanego przez IFJ PAN (dr Jadwiga Mazur). Dr hab. Krzysztof Kozak przedstawił obecny stan prac nad implementacją zapisów Dyrektywy UE do prawa polskiego. Po referatach odbyła się prezentacja metod pomiarowych oraz dyskusja.

Wydarzenie to znalazło również swój oddźwięk w mediach. Pan dr hab. Krzysztof Kozak oraz Pani dr Jadwiga Mazur udzielili wywiadu Programowi 1 Polskiego Radia, który będzie transmitowany w audycji „Spotkania z Nauka” oraz Radiu ESKA. Informacja o Europejskim Dniu Radonu znalazła się na portalu www.studentnews.pl.

Zaproszenie

Wywiad z dr hab. Krzysztofem Kozakiem i dr Jadwigą Mazur w Programie 1 Polskiego Radia - Magazyn Europejski Plus

Za duże stężenie radonu jest groźne dla zdrowia - Naukowy Zawrót Głowy, Program 1 Polskiego Radia

Promieniotwórczy radon w krakowskich przedszkolach? - Radio Eska

Zdjęcia