Prof. Rafał Broda odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

25 stycznia 2016 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył odznaczenia państwowe „Krzyż Wolności i Solidarności” działaczom małopolskiej opozycji niepodległościowej z lat 1981–1989. Wśród odznaczonych osób znalazł się Prof. dr hab. Rafał Broda.

Gratulujemy!

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/krakow/wreczenie-odznaczen-krzyz-wolnosci-i-solidarnosci-dzialaczom-malopolskiej-opozycji-niepodleglosciowej-z-lat-1981-1989-krakow,-25-stycznia-2016