Radioterapia protonowa na cyklotronie Proteus C-235 rozpoczęta

W piątek 19 lutego 2016 zakończono serię ekspozycji pierwszych dwóch pacjentów na nowym stanowisku do radioterapii protonowej oka, znajdującym się w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. Zabiegi napromieniania przeprowadziły współpracujące zespoły lekarzy, fizyków i techników ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Wiązkę protonów dostarczał cyklotron izochroniczny Proteus C-235, pracujący od 2013 roku na rzecz eksperymentów naukowych z fizyki jądrowej i radiobiologii. To ważny krok na drodze do pełnego wykorzystania uruchomionego w październiku 2015 roku Centrum Cyklotronowego Bronowice.

Wydarzenie to zbiegło się z piątą rocznicą pierwszej radioterapii protonowej, zakończonej 18 lutego 2011 roku. Było to pierwsze leczenie przeprowadzone w Polsce i w Europie Środkowej za pomocą skonstruowanego w IFJ PAN izochronicznego cyklotronu AIC-144 produkującego wiązkę protonów o energii 60 MeV. Ze specjalnie zaprojektowanego i zbudowanego w IFJ PAN stanowiska terapeutycznego przy AIC-144 skorzystało w okresie od 2011 do końca 2015 128 pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Projekcja krótkiego filmu dokumentującego wszystkie etapy radioterapii protonowej - zwiastun
dr hab. Jerzy Grębosz IFJ PAN

Rozmowa z Prof. Markiem Jeżabkiem oraz Prof. Pawłem Olko i dr Janem Swakoniem w lutym 2011 r.
- RMF 24