Sezon 2016 na LHC otwarty!

Genewa, 9 maj 2016

Wielki Zderzacz Hadronów w CERN wraz oraz jego eksperymenty znowu pracują. Dane zebrane w 2016 roku pozwolą na lepsze zrozumienie podstawowych praw fizyki.

25 marca najpotężniejszy akcelerator na świecie wznowił działanie po przerwie zimowej. Kompleks akceleratorowy oraz eksperymenty zostały sprawdzone przy pomocy wiązek o niskiej intensywności i pilotowych zderzeń. Obecnie, LHC i eksperymenty są już gotowe do zbierania dużej ilości danych.

Po krótkim okresie testowym, intensywność wiązek będzie teraz zwiększana tak, aby osiągnąć dużą częstość zderzeń. “LHC pracuje wyśmienicie,” powiedział Dyrektor do Spraw Akceleratorów i Technologii, Frédérick Bordry. “Nasz plan na 2016 jest bardzo ambitny. Chcemy dostarczyć sześć razy więcej zderzeń niż w zeszłym roku.”

“Wznowienie pracy LHC zawsze wiąże się z dużymi emocjami”, powiedziała Fabiola Gianotti, Dyrektor Generalny CERN. “Dzięki danym z 2016 roku eksperymenty będą mogły poprawić pomiary bozonu Higgs’a oraz innych znanych cząstek i procesów oraz skuteczniej poszukiwać nowej fizyki.”

To już drugi rok działania LHC przy energii 13 TeV. Wiązki w LHC składają się z paczek, z których każda zawiera około 100 miliardów protonów poruszających się z nieomal z prędkością światła wokół 27-kilometrowego pierścienia LHC. W zeszłym roku zwiększono liczbę krążących paczek do 2244 na wiązkę, a zderzenia protonów następowały co 25 ns. W rezultacie, eksperymenty ATLAS i CMS mogły zanalizować dane z około 400 milionów milionów zderzeń. W tym roku, zwiększona intensywność wiązek zaowocuje miliardem zderzeń na sekundę.

Bozon Higgs’a był ostatnim elementem układanki Modelu Standardowego – teorii będącej najlepszym, jak dotąd, opisem cząstek elementarnych i rządzących nimi oddziaływań. W 2016 roku eksperymenty ATLAS i CMS, które ogłosiły odkrycie bozonu Higgs’a w 2012 roku, będą badać jego szczegółowe własności. Niemniej, jest wiele pytań które nie znajdują odpowiedzi w Modelu Standardowym, jak choćby dlaczego natura preferuje materię a nie antymaterię lub co tworzy ciemną materię która odpowiada za około 1/4 Wszechświata.

Nowe dane z 2016 roku mogą pomóc naukowcom eksperymentów ALICE, ATLAS, CMS i LHCb znaleźć odpowiedzi na niektóre z tych fundamentalnych pytań. Polskie grupy naukowców uczestniczą we wszystkich czterech wielkich eksperymentach na akceleratorze LHC, dla których znowu rozpoczyna się gorący okres naukowych żniw.

Dodatkowe informacje na stronie CERN: http://press.cern/