David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane oraz J. Michael Kosterlitz laureatami Nagrody Nobla

David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane oraz J. Michael Kosterlitz laureatami Nagrody Nobla za "teoretyczne odkrycia dotyczące topologicznych przejść fazowych oraz topologicznych faz materii".