Programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom.

Przykładowe programy stypendialne Ambasady Francji w Polsce:

BGF Cotutelle – na zrealizowanie doktoratu en cotutelle dla polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego

SSHN – stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji

Termin składania podań: 5 marca 2017

Prezentacja programów stypendialnych znajduje się na stronie:
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja.