White Book Report on on the Complementary Scientific Programme at IFMIF-DONES

Komitet Naukowy Konsorcjum ELAMAT, które zaproponowało lokalizację międzynarodowego laboratorium badawczego IFMIF-DONES w Polsce, opublikował raport przedstawiający komplementarny program badań naukowych, które będą mogły być realizowane w nowym ośrodku równolegle do podstawowego programu badań materiałowych na potrzeby fuzji termojądrowej:
White Book Report on on the Complementary Scientific Programme at IFMIF-DONES.

Raport powstał w wyniku spotkań i dyskusji międzynarodowego zespołu ekspertów z różnych dziedzin nauki, a jego wnioski zostały zebrane pod redakcją prof. Adama Maja z IFJ PAN. Raport zawiera krótki opis i charakterystykę laboratorium IFMIF-DONES oraz wymienia szereg ciekawych tematów badawczych z dziedziny fizyki jądrowej, fizyki medycznej, badań podstawowych oraz przemysłowych zastosowań neutronów, które mogą być realizowane w laboratorium. Celem autorów było wykazanie, że wiele najważniejszych pytań i tematów współczesnej nauki może być zgłębiane w ośrodku IFMIF-ELAMAT równolegle do realizacji podstawowego programu badań materiałowych.

Pełny tekst raportu można uzyskać pod adresem:
Report IFJ PAN No. 2094/PL (low energy physics)
"White Book on the Complementary Scientific Programme at IFMIF-DONES"
Editors: A. Maj, M.N. Harakeh, M. Lewitowicz, A. Ibarra, W. Królas