Europejski projekt AMICI (Horyzont 2020) wystartował

W dniach 17-19 stycznia 2017 r. w Paryżu odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt AMICI. IFJ PAN bierze czynny udział w realizacji tego Projektu, należącego do programu Horyzont 2020.

Celem AMICI jest zdefiniowanie na nowo efektywnego i zrównoważonego modelu współdziałania i innowacyjności dużych Europejskich Infrastruktur Technologicznych (TI) dla akceleratorów i magnesów nadprzewodnikowych. Utworzenie sieci ściśle współpracujących ze sobą TI, dzięki wspólnej strategii oraz ujednoliceniu celów i metod działania, zapewni długoterminową wizję efektywnego rozwoju Infrastruktur Badawczych (RI) osadzonych w ośrodkach naukowych, takich jak np CERN, DESY, CEA Saclay czy też IFJi PAN.

Otwarcie Europejskich Infrastruktur Technologicznych, poświęconych projektowaniu, budowie prototypów, produkcji i testowaniu komponent dla Infrastruktur Badawczych (takich jak np. SM18 @ CERN, AMTFi @i DESY, XFEL Village @ CEA Saclay, DAI @ IFJ PAN), pozwoli na szersze współdziałanie zi przemysłem w celu poprawy jego innowacyjności, dzięki transferowi technologii i partnerskim programom badawczo-rozwojowym. Projekt umożliwi także podniesienie kompetencji partnerów biznesowych poprzez wzajemne szkolenia i udostępnianie wiedzy, powiększając tym samym wpływ przemysłu na budowę przyszłych Infrastruktur Badawczych.

Członkowie projektu AMICI (CEA Saclay, CERN, DESY, IFJ PAN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Centre national de la reacherche scientifique (CNRS), Science and Technology Facilities Council (STFC), Uppsala University (UU), Paul Scherrer Institut (PSI), Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)) dzielą powyższą wizję i uważają ją za strategiczny cel długoterminowy. Wynikiem jego realizacji będzie dalszy, innowacyjny i konkurencyjny rozwój w dziedzinie akceleratorów i magnesów nadprzewodnikowych w Europie.

W kwietniu br. uczestnicy Projektu organizują Dzień Przemysłu w Padwie.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)