Detektor BelleII na stanowisku pracy

Dnia 11 kwietnia br. w ośrodku KEK, the High Energy Accelerator Research Organization w Tsukubie w Japonii miało miejsce ważne wydarzenie dla fizyki oddziaływań fundamentalnych.

Ważący ok. 1400 t detektor BelleII został ustawiony w punkcie przecięcia wiązek elektronowej i pozytonowej zderzacza SuperKEKB, tzw. super fabryki B. Akcelerator SuperKEKB, o docelowej świetlności aż 8x1035 cm-2s-1 będzie, wraz ze spektrometrem BelleII, stanowić unikalne narzędzie badawcze w dziedzinie tzw. fizyki zapachu. Umożliwi on precyzyjne pomiary rzadkich procesów z udziałem ciężkich kwarków i leptonów, dostarczając tym samym cennych informacji o oddziaływaniach fundamentalnych na odległościach rzędu 10-21 m.

W przygotowaniach do pracy spektrometru BelleII aktywnie uczestniczy zespół z IFJ PAN.

Więcej informacji na stronie: http://www.kek.jp/