Wykład pt. "Otwarty dostęp do publikacji naukowych - repozytoria w Polsce i na świecie"

Wykład odbył się 9 czerwca 2017 r. w Auli IFJ PAN o godzinie 11:30 i wygłosił go pan Leszek Szafrański, kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej.

Pan Leszek Szafrański uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW ds. Otwartego Dostępu (OD) do treści naukowych.
W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało rekomendacje dla jednostek naukowych zawarte w dokumencie: "Kierunki rozwoju OD do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce".
Ze względu na rosnące znaczenie polityki Otwartego Dostępu do wyników badań naukowych, w tym do publikacji naukowych oraz rekomendacje MNiSW, a także zalecenia Komisji Europejskiej w programie HORYZONT 2020, prosimy wszystkich pracowników naukowych oraz doktorantów o obecność na wykładzie.

Prezentacja