NUPECC Long Range Plan 2017 - Perspectives in Nuclear Physics"

NUPECC (Nuclear Physics European Coordination Committee), w skład którego wchodzi Prof. Adam Maj z IFJ PAN, zakończył pracę nad przygotowaniem opracowania NUPECC Long Range Plan 2017 - Perspectives in Nuclear Physics. Z IFJ PAN, oprócz prof. Maja, w przygotowaniu tego dokumentu brali aktywny udział nasi naukowcy: Prof. Wojciech Florkowski i Prof. Bogdan Fornal.

Dokument jest dostępny na stronie NUPECC pod adresem
http://www.nupecc.org/lrp2016/Documents/lrp2017.pdf

Okładka NUPECC Long Range Plan 2017