Dr Justyna Bobrowska laureatką Nagrody Premiera

Ogłoszona została lista nagród Premiera za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne w 2016 roku.

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych jest dr Justyna Bobrowska (NZ55), która otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską „Characterization of cell surface structure and its relations to cytoskeleton elasticity in cancer cells”.