Wspomnienie o dr hab. Bogdanie Niczyporuku

dr hab. Bogdan Niczyporuk

W dniu 5-go września w Newport News w stanie Wirginia w USA zmarł w wieku 82 lat dr hab. Bogdan Niczyporuk, jeden z założycieli Pracowni Detektorów Bezfilmowych (PDB) w Instytucie Fizyki Jądrowej w początkach lat 70-tych XX w. Zespół ten, jako jeden z pierwszych w Polsce stosował techniki doświadczalne wykorzystujące detektory z odczytem cyfrowym, które są obecnie podstawowym narzędziem fizyki wysokich energii.

Bogdan Niczyporuk studia fizyki ukończył na Uniwersytecie Moskiewskim, po czym został zatrudniony w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą, gdzie zajmował się badaniem oddziaływań w komorze ksenonowej. W latach 1967-1972 uczestniczył w eksperymentach współpracy ZIBJ Dubna-IFWE Sierpuchow-UCLA Los Angeles dotyczących rozpraszania pionów na elektronach i protonach.

Po przeniesieniu się do Krakowa (w r. 1973), dr hab. B. Niczyporuk początkowo uczestniczył w pracach zespołu ACCMOR (współpraca Amsterdam-CERN-Cracow-Munich-Oxford-Rutherford), dotyczących spektroskopii hadronów w eksperymentach na spolaryzowanej tarczy przy akceleratorze PS w CERN, a następnie przy akceleratorze SPS. Kiedy pojawiła się możliwość oficjalnej współpracy Pracowni PDB z laboratorium DESY w Hamburgu, był jednym z pierwszych krakowskich fizyków, którzy zostali tam zaproszeni i w 1978 r. dołączył do eksperymentu LENA prowadzonego przy zderzaczu przeciwbieżnych wiązek e+e-, DORIS, w ramach współpracy Cracow-DESY-Erlangen-Nijmegen- Hamburg-Michigan State-Carnegie Mellon-Saclay-Tel Aviv. Badania fizyki bottomonium, zapoczątkowane w eksperymencie LENA, kontynuował w ramach eksperymentu Crystal Ball (również na zderzaczu DORIS), gdzie kierował zespołem z IFJ PAN. Głównym obszarem jego zainteresowań były radiacyjne rozpady rezonansu Y(1S), w których poszukiwał nowych stanów. Badania te kontynuował w laboratorium SLAC (USA), dokąd wyjechał w 1984 r. W 1988 został członkiem współpracy CLAS w laboratorium CEBAF, w której pracach uczestniczył do końca zatrudnienia, a także po przejściu na emeryturę w r. 2003.

Bogdan Niczyporuk był wielkim entuzjastą i pasjonatem fizyki, której podporządkował całe swoje życie.

Informacje z laboratorium CEBAF można znaleźć na stronie:
http://www.jlab.org/memo/jlab-mourns-death-retired-clas-researcher-bogdan-niczyporuk