IFJ PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+

IFJ PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+ - wielki sukces naszego Instytutu

16 października 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).
Ocenie parametrycznej podlegały osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej w latach 2013-2016. Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, co stanowiło podstawę do zaliczenia do kategorii A+.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN został zatwierdzony do przyznania przez Ministra kategorii naukowej A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Jest to po raz drugi otrzymana najwyższa kategoria naukowa w Polsce.

Więcej informacji oraz listy wszystkich jednostek dostępne są na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl

List gratulacyjny od Prof. Jerzego Duszyńskiego, Prezesa PAN

Instytut Fizyki Jądrowej PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich po raz pierwszy w roku 2013. Ta najwyższa kategoria naukowa, przyznana została 37 polskim jednostkom naukowym (na 962 oceniane jednostki naukowe).

Jednostki z kategorią A+ "to elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie" - mówiła minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

Kategorie zostały przyznane w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za lata 2009-2012, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w oparciu o dane zawarte w ankietach jednostek za ten okres.

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych przyznanych w 2013 r.