International Open Access Week

International Open Access Week logo

Od 2007 roku w październiku odbywa się międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week). W dniach 23-29 X 2017 r. na całym świecie organizowane będą wydarzenia promujące otwartość w nauce. Rokrocznie wybierane jest hasło przewodnie - w tym roku brzmi ono: "Open in order to...".

Open box

Wykład pt. „Realizacja założeń otwartości w nauce”, odbył się 23 października 2017 r. w Auli IFJ o godz. 11:00 w ramach Open Access Week. Wygłosiła go pani dr Jolanta Przyłuska, kierownik Działu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.