Europejski Dzień Radonu

7 listopada 2017 - 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

W ramach Europejskiego Dnia Radonu odbyła się sesja popularno-naukowa organizowana przez Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Sesja odbyła się w dniu 7 listopada (wtorek) 2017 w godz. 11:00 - 14:00 w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków, ul. Radzikowskiego 152 (budynek główny).

Z inicjatywy European Radon Association (ERA) corocznie, od 2015 roku, organizowany jest Europejski Dzień Radonu w rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, która wniosła znaczący wkład w badania naturalnej promieniotwórczości. W tym roku dzień ten wypada w 150 rocznicę Jej urodzin.

RADON (Rn-222) to naturalny gaz promieniotwórczy, obecny w każdym budynku, którego głównym źródłem jest podłoże, ale też materiały budowlane, woda i gaz ziemny. Wysokie stężenia radonu w budynkach są szkodliwe dla zdrowia. Pochodne radonu, związane z pyłami obecnymi w powietrzu zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób nowotworowych układu oddechowego.

W czasie sesji przedstawione zostały najważniejsze informacje o radonie oraz metodach jego pomiaru, a także o zabezpieczeniach anty-radonowych stosowanych na etapie budowy domów i w budynkach istniejących.

Jednym z punktów programu była informacja o projekcie zmian w przepisach krajowych (m.in. dotyczących norm stężeń radonu w budynkach) związanych z koniecznością wprowadzenia do dnia 6 lutego 2018 do prawa polskiego zaleceń dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/59/EURATOM.

Plakat

PROGRAM SESJI:

  • 11:00 - Powitanie Gości - prof. dr hab. Marek Jeżabek, Dyrektor IFJ PAN; dr hab. Krzysztof Kozak, kierownik LER IFJ PAN
  • 11:20 - 11:40 - Wolny umysł w zniewolonym kraju – refleksje w 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie - dr Barbara Petelenz
  • 11:40 - 12:00 - Radon w środowisku - mgr inż. Karolina Danyłec, mgr inż. Dominik Grządziel
  • 12:00 - 12:20 - Dyrektywa Rady UE 2013/59/EURATOM - projekt zmian przepisów w prawie krajowym - dr Jadwiga Mazur
  • 12:20 - 12:50 - przerwa kawowa i prezentacja aparatury pomiarowej
  • 12:50 - 13:10 - Ciekawe pomiary radonu w Polsce i na świecie - mgr inż. Szymon Guguła, dr hab. Krzysztof Kozak
  • Podsumowanie, dyskusja, prezentacja aparatury pomiarowej