Polecane publikacje: Search for Axionlike Dark Matter through Nuclear Spin Precession in Electric and Magnetic Fields

W listopadzie dobiegła końca kolejna faza eksperymentu mierzącego elektryczny moment dipolowy neutronu z wykorzystaniem źródła ultrazimnych neutronów w Instytucie Paula Scherrera w Szwajcarii z udziałem grupy z IFJ PAN. Aparatura użyta w tym eksperymencie, pierwotnie działająca w Instytucie Laue-Langevin w Grenoble, od dwóch dziesięcioleci dostarcza najdokładniejszych danych dotyczących tej kluczowej dla współczesnej fizyki wielkości.

Niezwykła precyzja tego eksperymentu zastała wykorzystana do poszukiwań cząstek o charakterystyce aksjonów, których istnienie mogłoby rozwiązać zagadkę ciemnej materii w obserwowanym Wszechświecie. W opublikowanej przed tygodniem analizie [Phys. Rev. X 7, 041034 (2017)], kolaboracja nEDM podała pierwsze laboratoryjne ograniczenia sprzężeń tych cząstek do gluonów poprawiające lokalnie poprzednie astrofizyczne ograniczenia nawet o trzy rzędy wielkości. Jednocześnie poprawiono ograniczenia na wielkość sprzężeń tych cząstek do nukleonów o czynnik 40.

Kompleksowa modernizacja układu eksperymentalnego pozwoli na zwielokrotnienie precyzji pomiaru w kampanii, której rozpoczęcie planowane jest na rok 2019.

Czytaj więcej

Kontakt:
dr hab. Adam Kozela, prof. IFJ PAN
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 12 6628290
adam.kozela@ifj.edu.pl