Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wyróżniony w konkursie PROPAN 2017

19 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Finałowa Konkursów „PRODOK 2017" „PROPAN-2017”. Celem konkursów jest wyróżnienie najbardziej prodoktoranckich instytucji, tak w kategorii uczelni wyższych, jak i instytutów PAN. Miło nam poinformować, iż IFJ PAN, zajmując w tym roku IV miejsce, otrzymał tym samym wyróżnienie w rankingu TOP 5.

Jednocześnie gratulujemy zwycięzcy konkursu - Instytutowi Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego oraz naszym zaprzyjaźnionym instytutom: Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN oraz Instytutowi Farmakologii PAN za zajęcie ex aequo II-go miejsca.

Konkursy „PRODOK 2017" i „PROPAN-2017” są organizowane corocznie przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Radę Samorządu Doktorantów PAN. Kryteriami podlegającymi ocenie są: dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów, wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla działalności doktorantów, wsparcie materialne dla działalności doktorantów, pozycja i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów w poszczególnych jednostkach.