Sukces pani mgr inż. Magdaleny Kłodowskiej w konkursie na opowiadanie popularno-naukowe

W XIII Konkursie miesięcznika Forum Akademickie na artykuł popularnonaukowy pod hasłem "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" jury konkursy, spośród 134 nadesłanych artykułów, nagrodziło drugą nagrodą panią mgr inż. Magdalenę Kłodowska, doktorantkę Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie za artykuł: "O małym symulancie Monte Carlo". W formie wzorowanej na Bajkach robotów Stanisława Lema autorka przedstawia badania nad zastosowaniem metody Monte Carlo w walce z nowotworami. Jak podkreśliło jury "....Praca jest świetnie napisana, a pomysł przeprowadzony konsekwentnie do końca".

Autorce serdecznie gratulujemy!

http://forumakademickie.pl/news/laureaci-xiii-konkursu-miesiecznika-forum-akademickie-na-artykul-popularnonaukowy-pod-haslem-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/

mgr inż. Magdalena Kłodowska z dyplomem

Laureaci XIII Konkursu miesięcznika Forum Akademickie na artykuł popularnonaukowy