Programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2018/2019

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2018-2019. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom.

Przykładowe programy stypendialne Ambasady Francji w Polsce:

Doktorat – skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego. Środki przyznawane są na 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Stypendysta otrzymuje ok. 1060 € (netto) na każdy miesiąc spędzony we Francji.
Termin nadsyłania dokumentów: 7.03.2018 r.

Pobyt badawczy: Stypendia przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej) i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.
Priorytetowymi dziedzinami w 2018 roku są:

 1. Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):
  • Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)
  • Fizyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój
  • Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe
  • Astronomia, kosmologia
  • Nanotechnologie
  • Biotechnologie
  • Nauka o życiu i onkologia
  • Medycyna
  • Kataliza
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 2. Nauki o człowieku i społeczeństwie

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2018 roku. Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Termin składania podań: 16.05.2018 r.

Szczegółowa prezentacja programów stypendialnych znajduje się na stronie:
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja.