Wykład popularnonaukowy Kłopotów "od metra"...

Redaktor Wiktor Niedzicki (fot. Filip Niemaszyk)

Redaktor Wiktor Niedzicki (fot. Filip Niemaszyk)

Od sznurka do... telefonu komórkowego. Tysiące lat temu pomiary zmieniły losy ludzkości. Zbudowano obserwatoria i piramidy. Dokonano ważnych odkryć.
Dlaczego Kain zabił Abla? Czemu Archimedes wyskoczył nago z wanny? Co ukrył Ptolemeusz? Czy ludzie lubili geodetów? Jak powstał „metr”? Po co Kolumb oszukał królów? Dlaczego James Cook opłynął ziemię? Jak znaleziono zaginiony okręt podwodny?
O ciekawych, a często kryminalnych historiach związanych z pomiarami opowie popularyzator nauki, Wiktor Niedzicki. Razem z uczestnikami spotkania wykonamy ciekawe doświadczenia.
Fizyka to pomiary. Jeśli ich wyniki nie są zgodne z teorią, uczeni biorą się do pracy. Tak zrodziły się zasady zachowania, ale także teoria względności i teoria kwantów. Dzięki pomiarom wiemy jak zbudowane jest jądro atomu i analizujemy zderzenia czarnych dziur. Naukowcy w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN mierzą światło, które emitują super szybkie cząstki i wibracje neutronów. Budują urządzenia, dzięki którym więcej wiemy o świecie. Niektóre z nich zobaczymy podczas wykładu ilustrowanego filmami z różnych stron świata.
Zapraszamy na spotkanie z niezwykłymi opowieściami o pomiarach.

Wiktor Niedzicki

Wiktor Niedzicki jest popularyzatorem nauki i dziennikarzem telewizyjnym znanym m.in. z programów "Laboratorium" (25 lat na antenie) i "Kuchnia".

Termin: 18-21 czerwca 2018 roku

Godziny: 9:00-10:30 lub 11:30-13:00

Miejsce: Aula Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (ul. Radzikowskiego 152)

Szanowni Goście: Uczniowie gimnazjum i szkół średnich

Plakat


Jednoczesnie informujemy, ze teren IFJ PAN jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - dpo@ifj.edu.pl, tel. 12/ 662 80 80
  3. podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora Art.6, ust 1, lit. f RODO, monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN
  4. zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
  7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. zgoda na rejestrację wizerunku jest dobrowolna, ale niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem zgody na wejście na obszar IFJ PAN