IFJ PAN Particle Physics Summer Student Programme '18

W ramach IFJ PAN Particle Physics Summer Student Programme '18 (ppss.ifj.edu.pl), w drugim tygodniu lipca organizowane są seminaria dla praktykantów. Seminaria mają charakter otwarty - zapraszamy wszystkich studentów (niekoniecznie będących u nas na praktykach), doktorantów oraz zainteresowanych pracowników naukowych. Wykłady będą prowadzone na poziomie dla niespecjalistów - studentów pierwszego stopnia.

Plan seminariów:

  • poniedziałek 9/07; 11:00-12:00; aula; dr Rafał Staszewski; "Introduction to QCD Physics"
  • wtorek 10/07; 11:00-12:00; aula; dr Andrzej Siódmok; "Virtual LHC colliders = Monte Carlo Event Generators. How we play a roulette to understand the basic laws of the nature."
  • środa 11/07; 11:00-12:00; aula; dr Maciej Trzebiński: "How you CAN have your cake and eat it. Detection of diffractive events."
  • czwartek 12/07; 11:00-12:00; aula; dr hab. Marcin Wolter; "Machine Learning for HEP"
  • piątek 13/07; 11:00-12:00; aula; dr hab. Andrzej Bożek; "The search of the new phenomena on the B-factories"

Abstrakty